Zakres badań

 • Opieka profilaktyczna nad pracownikami
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy
 • Badanie lekarskie kierowcy zawodowego (kwalifikacja wstępnakat C, C+E, D, D+E) - wymagana konsultacja okulistyczna, neurologiczna, poziom glukozy na czczo, psychotesty, widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia, wrażliwość na kontrast
 • Badania lekarskie kierowców zawodowych (kwalifikacja okresowa - kat C, C+E, D, D+E) - wymagana konsultacja okulistyczna, neurologiczna według wskazań, widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia, wrażliwość na kontrast, psychotesty oraz poziom glukozy na czczo
 • Badania osób ubiegających się o prawo jazdy: kategoria A1, A2, A, AM (wymagana konsultacja okulistyczna, poziom glukozy na czczo), kategoria B1, B, B+E, T (wymagany poziom glukozy na czczo),  kategoria C, C+E, D, D+E (wymagana konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia, wrażliwość na kontrast, psychotesty, poziom glukozy na czczo)
 • Badania osób pracujących na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy powyżej 4 godzin (wymagana konsultacja okulistyczna)
 • Badania nauczycieli (wymagana konsultacja laryngologiczna)
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Wpisy do książeczek sanitarno – epidemiologicznych
 • Badania lekarskie i wydawanie orzeczeń osobom zatrudnionym w sektorze spożywczym

Wymagane konsultacje oraz badanie poziomu glukozy na czczo wykonuje się prywatnie we własnym zakresie przed przybyciem do naszego gabinetu.

Badania dodatkowe

 • Badanie wad postawy u dzieci i młodzieży.